Những ngày tốt để XUẤT HÀNH tháng 3 năm 2018 Dương lịch

250
ngay tot de xuat hanh thang 3 nam 2018 duong lich3

Cùng Phongthuynhaxinh.net tham khảo 12 ngày tốt để xuất hành tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức vào cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai âm lịch năm Mậu Tuất.

Nội Dung

Ngày 2 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 15 tháng Giêng năm 2018 Âm lịch, ngày Quý Tị tháng Giáp Dần năm Mậu Tuất

Ngày: Hoàng đạo

Giờ tốt: Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Bình

Tiết khí: Vũ thủy

Sao tốt: Địa tài, Hoạt Diệu, Kim đường

Sao xấu: Thiên Cương, Tiểu Hồng Sa, Tiểu Hao, Hoang Vu, Nguyệt Hoả, Độc Hỏa, Thần Cách, Băng Tiêu Ngoạ Hãm, Sát Chủ, Nguyệt Hình, Ngũ Hư, Ly Sào

Hướng sát: Đinh Hợi, hung ở Đông

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Dậu

Tuổi xung với ngày: Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão

Tuổi xung với tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Nên: Kết hôn, động thổ, XUẤT HÀNH, đính hôn, sửa bếp

Không nên: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, khởi công, khai trương, dựng cửa, cất nóc, cầu phúc, dọn nhà, đặt bát hương, lợp nhà, dựng cột, trồng cây, khai thông đường nước, làm cầu

Ngày 7 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 20 tháng Giêng năm 2018 Âm lịch, ngày Mậu Tuất tháng Giáp Dần năm  Mậu Tuất

Ngày: Hoàng đạo

Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tị (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Nguy

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Thiên Xá, Thiên Hỷ, Thiên Quan, Tam Hợp, Hoàng Ân

Sao xấu: Thụ Tử, Nguyệt Yếm Đại Hoạ, Cô Thần, Âm Thác, Quỷ Khốc, Ly Sào

Hướng sát: Nhâm Thìn, hung ở Bắc

Tuổi hợp với ngày: Dân, Ngọ

Tuổi xung với ngày: Canh Thìn, Bính Thìn

Tuổi xung với tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Nên: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, kết hôn, khởi công, khai trương, động thổ, kê giường, XUẤT HÀNH, đính hôn, cất nóc, lợp nhà, dựng cột

Không nên: Sửa bếp, cầu phúc, trồng cây

Ngày 8 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 21 tháng Giêng năm 2018 Âm lịch, ngày Kỷ Hợi tháng Giáp Dần năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Thành

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Thiên Phúc, Thánh Tâm, Ngũ Phú, U Vi Tinh, Lục Hợp, Mẫu Thương

Sao xấu: Kiếp Sát, Địa Phá, Hà khôi, Cẩu Giảo, Câu Trận, Thổ Cẩm, Ly Sào

Hướng sát: Quý Tị, hung ở Tây

Tuổi hợp với ngày: Mão, Mùi

Tuổi xung với ngày: Tân Tị, Đinh Tị

Tuổi xung với tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Nên: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, kết hôn, khởi công, khai trương, XUẤT HÀNH, đính hôn, cắt tóc, dọn nhà, lợp nhà, khoan giếng/đào giếng, trồng cây

Không nên: Kê giường, cất nóc/thượng lương, định vị chân cột nhà

Ngày 12 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 25 tháng Giêng năm 2018 Âm lịch, ngày Quý Mão tháng Giáp Dần năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h)

Trực ngày: Kiến

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Sát cống

Sao xấu: Chu Tước Hắc Đạo, Nguyệt Kiến Chuyển Sát, Thiên Địa  Chính Chuyển

Hướng sát: Đinh Dậu, hung ở Tây

Tuổi hợp với ngày: Mùi, Hợi

Tuổi xung với ngày: Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

Tuổi xung với tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Nên: Kết hôn, lợp nhà, XUẤT HÀNH, gặp mặt thông gia

Không nên: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, động thổ, đính hôn, cất nóc, cầu phúc, dọn nhà, khoan giếng/đào giếng, đào móng, dựng cột, định vị chân cột nhà, ra ở riêng, mở hàng

Ngày 14 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 27 tháng Giêng năm 2018 Âm lịch, ngày Ất Tị tháng Giáp Dần năm Mậu Tuất

Ngày: Hoàng đạo

Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Mãn

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Thiên Quý, Địa Tài, Hoạt Diệu, Kim Đường

Sao xấu: Thiên Cương, Tiểu Hồng Sa, Tiểu Hao, Hoang Vu, Nguyệt Hoả, Độc Hỏa, Thần Cách, Băng Tiêu Ngoạ Hãm, Sát Chủ, Nguyệt Hình, Ngũ Hư

Hướng sát: Kỷ Hợi, hung ở Đông

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Dậu

Tuổi xung với ngày: Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tị

Tuổi xung với tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Nên: Kê giường, XUẤT HÀNH, đính hôn, trồng cây, khai thông đường nước, gặp mặt thông gia

Không nên: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, kết hôn, khởi công, khai trương, động thổ, cất nóc/thượng lương, dọn nhà, lợp nhà, dựng cột, làm cầu

Ngày 15 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 28 tháng Giêng năm 2018 Âm lịch, ngày Bính Ngọ tháng Giáp Dần năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

Trực ngày: Bình

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Nguyệt Đức, Nguyệt Ân, Thiên Mã, Nguyệt Tài, Tam Hợp, Dân Nhật Thời Đức

Sao xấu: Đại Hao, Hoàng Sa, Ngũ Quỹ, Bạch Hổ, Tội Chỉ

Hướng sát: Canh Tý, hung ở Bắc

Tuổi hợp với ngày: Dần, Tuất

Tuổi xung với ngày: Mậu Tý, Canh Tý

Tuổi xung với tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Nên: Chuyển nhà, nhập trạch, kết hôn, khởi công, khai trương, XUẤT HÀNH, đính hôn, cất nóc, sửa bếp, cầu phúc, dọn nhà, lợp nhà, dựng cột, gặp mặt thông gia

Không nên: Sửa nhà, động thổ, kê giường, trồng cây, khai thông đường nước, ra ở riêng

ngay tot de xuat hanh thang 3 nam 2018 duong lich3

Những ngày tốt để xuất hành tháng 3 năm 2018 Dương lịch (Ảnh: P.A.B)

Ngày 19 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 3 tháng 2 năm 2018 Âm lịch, ngày Canh Tuất tháng Ất Mão năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Nguy

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Nguyệt Không, Minh Tinh, Hoạt Diệu, Lục Hợp

Sao xấu: Nguyệt Phá, Thiên Ôn, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Quỷ Khốc

Hướng sát: Giáp Thìn, hung ở Bắc

Tuổi hợp với ngày: Dần, Ngọ

Tuổi xung với ngày: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất

Tuổi xung với tháng: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Nên: Chuyển nhà, sửa nhà, kết hôn, khởi công, khai trương, động thổ, kê giường, XUẤT HÀNH, đính hôn, cất nóc/thượng lương, dọn nhà, lợp nhà, dựng cột, gặp mặt thông gia

Không nên: Nhập trạch, cầu phúc, khai thông đường nước

Ngày 20 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 4 tháng 2 năm 2018 Âm lịch, ngày Tân Hợi tháng Ất Mão năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Thành

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Thiên Hỷ, Tam Hợp, Mẫu Thương

Sao xấu: Trùng Phục, Âm Thác, Huyền Vũ, Lôi Công, Cô Thần, Thổ Cẩm

Hướng sát: Ất Tị, hung ở Tây

Tuổi hợp với ngày: Mão, Mùi

Tuổi xung với ngày: Ất Tị, Kỷ Tị, Ất Hợi

Tuổi xung với tháng: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Nên: Khởi công, khai trương, XUẤT HÀNH, xuất hỏa, lợp nhà, đào móng, dựng cột, trồng cây

Không nên: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, kết hôn, động thổ, kê giường, đính hôn, cất nóc cầu phúc, đặt bát hương

Ngày 24 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 8 tháng 2 năm 2018 Âm lịch, ngày Ất Mão tháng Ất Mão năm Mậu Tuất

Ngày: Hoàng đạo

Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h)

Trực ngày: Kiến

Tiết khí: Xuân phân

Sao tốt: Thiên Quý, Phúc Sinh, Quan Nhật, Minh Đường

Sao xấu: Trùng Tang, Dương Thác, Thiên Ngục, Thiên Hỏa, Thổ Phủ, Thần Cách, Nguyệt Kiến Chuyển Sát, Thiên Địa Chuyển Sát

Hướng sát: Kỷ Dậu, hung ở Tây

Tuổi hợp với ngày: Mùi, Hợi

Tuổi xung với ngày: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Tuổi xung với tháng: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Nên: Chuyển nhà, nhập trạch, XUẤT HÀNH, trồng cây, gặp mặt thông gia

Không nên: Sửa nhà, kết hôn, động thổ, kê giường, đính hôn, cất nóc/thượng lương, cầu phúc, dọn nhà, khoan giếng/đào giếng, dựng cột, khai thông đường nước, mở hàng

Ngày 25 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 9 tháng 2 năm 2018 Âm lịch, ngày Bính Thìn tháng Ất Mão năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h), Nhâm Thìn (7h-9h), Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Trừ

Tiết khí: Xuân phân

Sao tốt: U vi tinh

Sao xấu: Thụ Tử, Nguyệt Hoả, Độc Hỏa, Phủ Đầu Sát, Tam Tang

Hướng sát: Canh Tuất, hung ở Nam

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thân

Tuổi xung với ngày: Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn, Nhâm Tý

Tuổi xung với tháng: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Nên: Sửa nhà, nhập trạch, động thổ, XUẤT HÀNH, dọn nhà, dựng cột, trồng cây

Không nên: Chuyển nhà, kết hôn, khởi công, khai trương, kê giường, đính hôn, cất nóc, cầu phúc, lợp nhà

Ngày 26 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 10 tháng 2 năm 2018 Âm lịch, ngày Đinh Tị tháng Ất Mão năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Mãn

Tiết khí: Xuân phân

Sao tốt: Nguyệt Ân, Thiên Phú, Nguyệt Tài, Thánh Tâm, Lộc Khố, Dịch Mã

Sao xấu: Thổ Ôn, Hoang Vu, Vãng vong, Chu Tước Hắc Đạo, Câu Trận, Quả Tú, Không Phòng

Hướng sát: Tân Hợi, hung ở Đông

Tuổi hợp với ngày: Sửu, Dậu

Tuổi xung với ngày: Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tị, Quý Mùi

Tuổi xung với tháng: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Nên: Kết hôn, kê giường, XUẤT HÀNH, đính hôn, sửa bếp, dọn nhà, dựng cột, trồng cây, gặp mặt thông gia

Không nên: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, khởi công, khai trương, động thổ, cất nóc, lợp nhà, khai thông đường nước, ra ở riêng

Ngày 31 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 15 tháng 2 năm 2018 Âm lịch, ngày Nhâm Tuất tháng Ất Mão năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Nguy

Tiết khí: Xuân phân

Sao tốt: Minh Tinh, Hoạt Diệu, Lục Hợp

Sao xấu: Nguyệt Phá, Thiên Ôn, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Quỷ Khốc, Ly Sào

Hướng sát: Bính Thìn, hung ở Bắc

Tuổi hợp với ngày: Dần, Ngọ

Tuổi xung với ngày: Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần, Bính Tuất

Tuổi xung với tháng: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Nên: Sửa nhà, kết hôn, khởi công, khai trương, động thổ, kê giường, XUẤT HÀNH, đính hôn, cất nóc, sửa bếp, dọn nhà, lợp nhà, dựng cột, trồng cây

Không nên: Chuyển nhà, nhập trạch, cầu phúc, đặt bát hương, sửa mái, khai thông đường nước

> Xem thêm:

Gợi ý cách tự chọn ngày tốt hợp tuổi

  1. Chọn ngày Hoàng đạo
  2. Chọn ngày tốt không xung với tuổi của mình
  3. Chọn giờ Hoàng đạo không xung với tuổi của mình
  4. Chọn TRỰC ngày tốt phù hợp với công việc định tiến hành, không nên chọn các trực ngày xấu.
  5. Các trực tốt nhất gồm: Trực Khai, Trực Kiến, Trực Bình, Trực Mãn, Trực Thành, Trực Định…; không nên chọn trực TRỪ, trực NGUY, trực BẾ (trừ các công việc đắp đê, lấp hố, cống rãnh).
  6. Chọn những ngày có nhiều sao tốt (Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ân, Thiên Hỷ, …), tránh ngày có nhiều sao xấu
  7. Trong các ngày tốt để dỡ nhà thì thường không nên làm các công việc như: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, khởi công, khai trương, động thổ, kê giường, dựng cửa, cất nóc, lợp mái, dựng cột, khai thông đường nước, ra ở riêng..
  8. Thảm khảo mẫu biệt thự hiện đại 2 tầng và nhiều thiết kế khác để tìm ý tưởng phù hợp với ngôi nhà của mình, sau đó gửi những câu hỏi tư vấn thiết kế, thi công miễn phí cho các chuyên gia uy tín là cách rút ngắn thời gian xây dựng, trang trí nhà cửa mà đem lại hiệu quả thẩm mỹ cao.