Những ngày tốt để TẠ THỔ trong tháng 4 năm 2017

203

Những ngày tốt để Tạ thổ trong tháng 4 năm 2017, gia chủ nên tham khảo để tránh chọn nhầm giờ xấu khiến gia trạch bất ổn.

1. Ngày 02/04/2016 (Dương lịch) tức ngày 6 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để tạ thổ 6 tháng 3 năm 2017

Ngày tốt để tạ thổ trong tháng 4 năm 2017 (Ảnh 1)

2. Ngày 03/04/2016 (Dương lịch) tức ngày 7 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để tạ thổ 7 tháng 3 năm 2017

Ngày tốt để tạ thổ trong tháng 4 năm 2017 (Ảnh 2)

3. Ngày 19/04/2016 (Dương lịch) tức ngày 23 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để tạ thổ 23 tháng 3 năm 2017

Ngày tốt để tạ thổ trong tháng 4 năm 2017 (Ảnh 3)

 

4. Ngày 27/04/2016 (Dương lịch) tức ngày 2 tháng 4 Âm lịch

Ngày tốt để tạ thổ 2 tháng 4 năm 2017

Ngày tốt để tạ thổ trong tháng 4 năm 2017 (Ảnh 4)

 

5. Ngày 18/04/2016 (Dương lịch) tức ngày 3 tháng 4 Âm lịch

Ngày tốt để tạ thổ 3 tháng 4 năm 2017

Ngày tốt để tạ thổ trong tháng 4 năm 2017 (Ảnh 5)

Gia chủ cần chuẩn bị đồ cúng lễ đầy đủ và chọn ngày tốt để tiến hành long trọng cho gia trạch yên ấm, thuận lợi.

Trong tháng 4 này, không chỉ có những ngày tốt để tạ thổ, mà còn có nhiều ngày tốt để tiến hành việc xây dựng, sửa nhà nhà cửa… Dưới đây là những ngày tốt khác trong tháng:

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ phongthuynhaxinh.net