Những ngày tốt để SỬA NHÀ tháng 5 năm 2017

231

Xem những ngày tốt để SỬA NHÀ tháng 5 năm 2017. Muốn sửa nhà không phải tùy ý lúc nào cũng được, gia chủ nên chọn ngày lành tháng tốt để đại sự tiến hành thuận lợi, bình an.

1. Ngày 01/05/2017 tức ngày 6 tháng 4 Âm lịch, ngày Mậu Tý tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 1)
Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 1)

2. Ngày 02/05/2017 tức ngày 7 tháng 4 Âm lịch, ngày Kỷ Sửu tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để sửa trong tháng 5 năm 2017 (Ảnh 2)
Những ngày tốt để sửa trong tháng 5 năm 2017 (Ảnh 2)

3. Ngày 05/05/2017 tức ngày 10 tháng 4 Âm lịch, ngày Nhâm Thìn tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 3)
Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 3)

4. Ngày 07/05/2017 tức ngày 12 tháng 4 Âm lịch, ngày Giáp Ngọ tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 4)
Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 4)

5. Ngày 13/05/2017 tức ngày 18 tháng 4 Âm lịch, ngày Canh Tý tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 5)
Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 5)

6. Ngày 14/05/2017 tức ngày 19 tháng 4 Âm lịch, ngày Tân Sửu tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 6)
Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 6)

7. Ngày 16/05/2017 tức ngày 21 tháng 4 Âm lịch, ngày Quý Mão tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 7)
Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 7)

8. Ngày 17/05/2017 tức ngày 22 tháng 4 Âm lịch, ngày Giáp Thìn tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 8)
Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 8)

9. Ngày 26/05/2017 tức ngày 1 tháng 5 Âm lịch, ngày Quý Sửu tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 9)
Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 9)

10. Ngày 27/05/2017 tức ngày 2 tháng 5 Âm lịch, ngày Giáp Dần tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 10)
Những ngày tốt để sửa nhà tháng 5 năm 2017 (Ảnh 10)

Có tận 10 ngày tốt để sửa nhà trong tháng 5 năm 2017. Nếu gia chủ có ý muốn sửa sang lại cơ ngơi của mình thì nên tham khảo 10 ngày này, chọn ra một ngày phù hợp với tuổi của mình là tốt nhất.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ phongthuynhaxinh.net