Những ngày tốt để NHẬP TRẠCH trong tháng 4 năm 2017

231

Những ngày tốt để nhập trạch trong tháng 4 cho những gia chủ chuẩn bị về nhà mới. Khi có nhà mới không nên dọn đến ở ngay mà cần chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ nhập trạch trước, sau đó mới về ở. Có như vậy, gia trạch mới bình an và gặp nhiều cát lợi.

Dưới đây là những ngày tốt để nhập trạch trong tháng 4 năm 2017 dương lịch để gia chủ tham khảo:

1. Ngày 06/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 10 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để nhập trạch 10 tháng 3 năm 2017

 

2. Ngày 12/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 16 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để nhập trạch 16 tháng 3 năm 2017

 

3. Ngày 15/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 19 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để nhập trạch 19 tháng 3 năm 2017

 

4. Ngày 24/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 28 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để nhập trạch 28 tháng 3 năm 2017

 

5. Ngày 25/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 29 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để nhập trạch 29 tháng 3 năm 2017

 

6. Ngày 30/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 5 tháng 4 Âm lịch

Ngày tốt để nhập trạch 5 tháng 4 năm 2017

Trên đây là 6 ngày tốt để Nhập trạch trong tháng 4 năm 2017 Dương lịch. Trong tháng này còn có rất nhiều ngày tốt khác để tiền hành các công việc về khởi dựng nhà cửa, mời các bạn cùng tham khảo thêm:

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ phongthuynhaxinh.net