Những ngày tốt để NHẬP TRẠCH tháng 6 năm 2017

201

Những ngày tốt để NHẬP TRẠCH tháng 6 năm 2017. Lễ nhập trạch hay còn gọi là lễ dọn về nhà mới, là một trong những phong tục truyền thống có từ xa xưa. Lễ nhập trạch mang ý nghĩa “báo cáo” với Thổ Công việc gia chủ chuyển tới nhà mới ở. Việc này quan trọng chẳng kém việc xây nhà.

Để lễ nhập trạch diễn ra suôn sẻ thì gia chủ nên tiến hành từ sáng sớm, không nên nhập trạch vào chiều tối đề phòng gia vận gặp bất lợi. Hơn nữa, cũng phải chọn ngày lành tháng tốt, không nên tùy tiện làm lễ. Dưới đây là những ngày lành trong tháng 6 tốt cho việc nhập trạch.

1. Ngày 01/06/2017 tức ngày 7 tháng 5 Âm lịch, ngày Kỷ Mùi tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 6 năm 2017 (Ảnh 1)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 6 năm 2017 (Ảnh 1)

2. Ngày 12/06/2017 tức ngày 18 tháng 5 Âm lịch, ngày Canh Ngọ tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 6 năm 2017 (Ảnh 2)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 6 năm 2017 (Ảnh 2)

3. Ngày 13/06/2017 tức ngày 19 tháng 5 Âm lịch, ngày Tân Mùi tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 6 năm 2017 (Ảnh 3)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 6 năm 2017 (Ảnh 3)

4. Ngày 14/06/2017 tức ngày 20 tháng 5 Âm lịch, ngày Nhâm Thân tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 6 năm 2017 (Ảnh 4)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 6 năm 2017 (Ảnh 4)

5. Ngày 16/06/2017 tức ngày 22 tháng 5 Âm lịch, ngày Giáp Tuất tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 6 năm 2017 (Ảnh 5)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 6 năm 2017 (Ảnh 5)

6. Ngày 27/06/2017 tức ngày 4 tháng 6 Âm lịch, ngày Ất Dậu tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 6 năm 2017 (Ảnh 6)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 6 năm 2017 (Ảnh 6)

Chỉ có 6 ngày tốt để nhập trạch tháng 6 năm 2017. Gia chủ cần xem và chọn ngày giờ tốt để tiến hành công việc này. Tất nhiên, phải đích thân chủ nhà đứng lên thực hiện công việc này. Đây là việc đại sự ảnh hưởng tới gia trạch nên tuyệt đối không được nhờ người khác.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ phongthuynhaxinh.net

Xem thêm: