Những ngày tốt để NHẬP TRẠCH tháng 5 năm 2017

251

Xem ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017. Sau khi mua được nhà hoặc xây xong nhà mới, gia chủ nên làm lễ về nhà mới hay còn gọi là lễ nhập trạch.

1. Ngày 07/05/2017 tức ngày 12 tháng 4 Âm lịch, ngày Giáp Ngọ tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 1)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 1)

2. Ngày 09/05/2017 tức ngày 14 tháng 4 Âm lịch, ngày Bính Thân tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 2)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 2)

3. Ngày 13/05/2017 tức ngày 18 tháng 4 Âm lịch, ngày Canh Tý tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 3)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 3)

4. Ngày 14/05/2017 tức ngày 19 tháng 4 Âm lịch, ngày Tân Sửu tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 4)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 4)

5. Ngày 18/05/2017 tức ngày 23 tháng 4 Âm lịch, ngày Ất Tị tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 5)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 5)

6. Ngày 19/05/2017 tức ngày 24 tháng 4 Âm lịch, ngày Bính Ngọ tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 6)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 6)

7. Ngày 21/05/2017 tức ngày 26 tháng 4 Âm lịch, ngày Mậu Thân tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 7)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 7)

8. Ngày 27/05/2017 tức ngày 2 tháng 5 Âm lịch, ngày Giáp Dần tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 8)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 8)

9. Ngày 31/05/2017 tức ngày 6 tháng 5 Âm lịch, ngày Mậu Ngọ tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 9)
Những ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 (Ảnh 9)

Ngày tốt để nhập trạch tháng 5 năm 2017 chỉ có 9 ngày, gia chủ nên cân nhắc thật kỹ, chọn một ngày đẹp và phù hợp với mình để tiến hành việc đại sự này.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ phongthuynhaxinh.net