Những ngày tốt để LỢP NHÀ tháng 3 năm 2018 Dương lịch

211
ngay tot de lop nha thang 3 nam 2018 duong lich

Cùng Phongthuynhaxinh.net tham khảo 14 ngày tốt để lợp nhà tháng 3 năm 2018 Dương lịch. Tức những ngày Hoàng đạo để lợp nhà cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai Âm lịch năm Mậu Tuất.

Nội Dung

Ngày 3 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 16 tháng Giêng năm 2018 Âm lịch, ngày Giáp Ngọ tháng Giáp Dần năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)

Trực ngày: Định

Tiết khí: Vũ Thủy

Sao tốt: Thiên Quý, Thiên Mã, Nguyệt Tài, Tam Hợp, Dân Nhật Thời Đức

Sao xấu: Trùng Tang, Dương Thác, Đại Hao, Hoàng Sa, Ngũ Quỹ, Bạch Hổ, Tội Chỉ

Hướng sát: Mậu Tý, hung ở Bắc

Tuổi hợp với ngày: Dần, Tuất

Tuổi xung với ngày: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, Nhâm Dần

Tuổi xung với tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Nên: Chuyển nhà, nhập trạch, kết hôn, khởi công, khai trương, dựng cửa, đính hôn, cất nóc/thượng lương, dọn nhà, đặt bát hương, LỢP NHÀ, dựng cột, trồng cây, khai thông đường nước, gặp mặt thông gia

Không nên: Sửa nhà, động thổ, kê giường, xuất hành, sửa bếp, ra ở riêng

Ngày 4 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 17 tháng Giêng năm 2018 Âm lịch, ngày Ất Mùi tháng Giáp Dần năm Mậu Tuất

Ngày: Hoàng đạo

Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Chấp

Tiết khí: Vũ thủy

Sao tốt: Thiên Quý, Thiên Thành, Kính Tâm, Ngọc Đường

Sao xấu: Thiên ôn, Tứ thờ đại mộ

Hướng sát: Kỷ Sửu, hung ở Tây

Tuổi hợp với ngày: Mão, Hợi

Tuổi xung với ngày: Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu

Tuổi xung với tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Nên: Sửa nhà, động thổ, kê giường, dựng cửa, dọn nhà, xuất hỏa, LỢP NHÀ, khoan giếng/đào giếng, dựng cột, trồng cây

Không nên: Chuyển nhà, nhập trạch, kết hôn, khởi công, khai trương, xuất hành, cất nóc/thượng lương, sửa bếp, cầu phúc, đặt bát hương, khai thông đường nước, ra ở riêng, mở hàng

Ngày 7 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 20 tháng Giêng năm 2018 Âm lịch, ngày Mậu Tuất tháng Giáp Dần năm  Mậu Tuất

Ngày: Hoàng đạo

Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tị (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Nguy

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Thiên Xá, Thiên Hỷ, Thiên Quan, Tam Hợp, Hoàng Ân

Sao xấu: Thụ Tử, Nguyệt Yếm Đại Hoạ, Cô Thần, Âm Thác, Quỷ Khốc, Ly Sào

Hướng sát: Nhâm Thìn, hung ở Bắc

Tuổi hợp với ngày: Dân, Ngọ

Tuổi xung với ngày: Canh Thìn, Bính Thìn

Tuổi xung với tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Nên: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, kết hôn, khởi công, khai trương, động thổ, kê giường, xuất hành, đính hôn, cất nóc, LỢP NHÀ, dựng cột

Không nên: Sửa bếp, cầu phúc, trồng cây

Ngày 8 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 21 tháng Giêng năm 2018 Âm lịch, ngày Kỷ Hợi tháng Giáp Dần năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Thành

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Thiên Phúc, Thánh Tâm, Ngũ Phú, U Vi Tinh, Lục Hợp, Mẫu Thương

Sao xấu: Kiếp Sát, Địa Phá, Hà khôi, Cẩu Giảo, Câu Trận, Thổ Cẩm, Ly Sào

Hướng sát: Quý Tị, hung ở Tây

Tuổi hợp với ngày: Mão, Mùi

Tuổi xung với ngày: Tân Tị, Đinh Tị

Tuổi xung với tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Nên: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, kết hôn, khởi công, khai trương, xuất hành, đính hôn, cắt tóc, dọn nhà, khoan giếng/đào giếng, trồng cây, LỢP  NHÀ

Không nên: Kê giường, cất nóc/thượng lương, định vị chân cột nhà

Ngày 12 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 25 tháng Giêng năm 2018 Âm lịch, ngày Quý Mão tháng Giáp Dần năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h)

Trực ngày: Kiến

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Sát cống

Sao xấu: Chu Tước Hắc Đạo, Nguyệt Kiến Chuyển Sát, Thiên Địa  Chính Chuyển

Hướng sát: Đinh Dậu, hung ở Tây

Tuổi hợp với ngày: Mùi, Hợi

Tuổi xung với ngày: Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

Tuổi xung với tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Nên: Kết hôn, xuất hành, LỢP NHÀ, gặp mặt thông gia

Không nên: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, động thổ, đính hôn, cất nóc, cầu phúc, dọn nhà, khoan giếng/đào giếng, đào móng, dựng cột, định vị chân cột nhà, ra ở riêng, mở hàng

Ngày 13 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 26 tháng Giêng năm 2018 Âm lịch, ngày Giáp Thìn tháng Giáp Dần năm Mậu Tuất

Ngày: Hoàng đạo

Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Trừ

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Thiên Quý, Thiên Phú, Thiên Tài, Lộc Khố

Sao xấu: Trùng Tang, Dương Thác, Thổ Ôn, Thiên Tặc, Cửu không, Quả Tú, Phủ Đầu Sát, Tam Tang, Không Phòng

Hướng sát: Mậu Tuất, hung ở Nam

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thân

Tuổi xung với ngày: Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn

Tuổi xung với tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Nên: Cất nóc/thượng lương, LỢP NHÀ, dựng cột, trồng cây

Không nên: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, kết hôn, khởi công, khai trương, động thổ, kê giường, xất hành, đính hôn, khai thông đường nước, ra ở riêng

Ngày 15 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 28 tháng Giêng năm 2018 Âm lịch, ngày Bính Ngọ tháng Giáp Dần năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

Trực ngày: Bình

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Nguyệt Đức, Nguyệt Ân, Thiên Mã, Nguyệt Tài, Tam Hợp, Dân Nhật Thời Đức

Sao xấu: Đại Hao, Hoàng Sa, Ngũ Quỹ, Bạch Hổ, Tội Chỉ

Hướng sát: Canh Tý, hung ở Bắc

Tuổi hợp với ngày: Dần, Tuất

Tuổi xung với ngày: Mậu Tý, Canh Tý

Tuổi xung với tháng: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Nên: Chuyển nhà, nhập trạch, kết hôn, khởi công, khai trương, xuất hành, đính hôn, cất nóc, sửa bếp, cầu phúc, dọn nhà, LỢP NHÀ, dựng cột, gặp mặt thông gia

Không nên: Sửa nhà, động thổ, kê giường, trồng cây, khai thông đường nước, ra ở riêng

Ngày 17 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 1 tháng 2 năm 2018 Âm lịch, ngày Mậu Thân tháng Ất Mão năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tị (9h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h)

Trực ngày: Chấp

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Thiên Xá, Thiên Phúc, Thiên đức, Thiên Mã, Nguyệt Giải, Giải Thần, Yếu Yên

Sao xấu: Kiếp sát, Bạch hổ

Hướng sát: Nhâm Dần, hung ở Nam

Tuổi hợp với ngày: Tý, Thìn

Tuổi xung với ngày: Canh Dần, Giáp Dần

Tuổi xung với tháng: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Nên: Sửa nhà, kết hôn, động thổ, kê giường, đính hôn, sửa bếp, dọn nhà, LỢP NHÀ, khoan giếng/đào giếng, dựng cột, trồng cây

Không nên: Chuyển nhà, nhập trạch, khởi công, khai trương, xuất hành, cất nóc/thượng lương, ra ở riêng, mở hàng

ngay tot de lop nha thang 3 nam 2018 duong lich

Những ngày tốt để lợp nhà tháng 3 năm 2018

Ngày 19 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 3 tháng 2 năm 2018 Âm lịch, ngày Canh Tuất tháng Ất Mão năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Nguy

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Nguyệt Không, Minh Tinh, Hoạt Diệu, Lục Hợp

Sao xấu: Nguyệt Phá, Thiên Ôn, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Quỷ Khốc

Hướng sát: Giáp Thìn, hung ở Bắc

Tuổi hợp với ngày: Dần, Ngọ

Tuổi xung với ngày: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất

Tuổi xung với tháng: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Nên: Chuyển nhà, sửa nhà, kết hôn, khởi công, khai trương, động thổ, kê giường, xuất hành, đính hôn, cất nóc/thượng lương, dọn nhà, LỢP NHÀ, dựng cột, gặp mặt thông gia

Không nên: Nhập trạch, cầu phúc, khai thông đường nước

Ngày 20 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 4 tháng 2 năm 2018 Âm lịch, ngày Tân Hợi tháng Ất Mão năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Thành

Tiết khí: Kinh trập

Sao tốt: Thiên Hỷ, Tam Hợp, Mẫu Thương

Sao xấu: Trùng Phục, Âm Thác, Huyền Vũ, Lôi Công, Cô Thần, Thổ Cẩm

Hướng sát: Ất Tị, hung ở Tây

Tuổi hợp với ngày: Mão, Mùi

Tuổi xung với ngày: Ất Tị, Kỷ Tị, Ất Hợi

Tuổi xung với tháng: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Nên: Khởi công, khai trương, xuất hành, xuất hỏa, đào móng, dựng cột, LỢP NHÀ, trồng cây

Không nên: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, kết hôn, động thổ, kê giường, đính hôn, cất nóc cầu phúc, đặt bát hương

Ngày 22 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 6 tháng 2 năm 2018 Âm lịch, ngày Quý Sửu tháng Ất Mão năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Đinh Tị (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Khai

Tiết khí: Xuân phân

Sao tốt: Sinh khí, Kính Tâm, Đại Hồng Sa, Hoàng Ân

Sao xấu: Hoang Vu, Cửu không, Tứ Thời Cô Quả

Hướng sát: Đinh Mùi, hung ở Đông

Tuổi hợp với ngày: Tị, Dậu

Tuổi xung với ngày: Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tị

Tuổi xung với tháng: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Nên: Kết hôn, đính hôn, cất nóc/thượng lương, dọn nhà, LỢP NHÀ, đào móng, dựng cột, tạ thổ, trồng cây

Không nên: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, khởi công, khai trương, động thổ, kê giường, dựng cửa, đặt bát hương, khai thông đường nước, ra ở riêng

Ngày 27 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 11 tháng 2 năm 2018 Âm lịch, ngày Mậu Ngọ tháng Ất Mão năm Mậu Tuất

Ngày: Hoàng đạo

Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

Trực ngày: Bình

Tiết khí: Xuân phân

Sao tốt: Thiên Xá, Thiên Phúc, Thiên Tài, Ích Hậu, Dân Nhật Thời Đức

Sao xấu: Thiên Lại, Tiểu Hao, Lục Bất thành, Hà khôi, Cẩu Giảo

Hướng sát: Nhâm Tý, hung ở Bắc

Tuổi hợp với ngày: Dần, Tuất

Tuổi xung với ngày: Bính Tý, Giáp Tý

Tuổi xung với tháng: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Nên: Sửa nhà, kết hôn, khởi công, khai trương, động thổ, cất nóc, cầu phúc, dọn nhà, LỢP  NHÀ, dựng cột

Không nên: Chuyển nhà, nhập trạch, kê giường, xuất hành, sửa bếp, xuất hỏa, trồng cây, khai thông đường nước, ra ở riêng

Ngày 28 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 12 tháng 2 năm 2018 Âm lịch, ngày Kỷ Mùi tháng Ất Mão năm Mậu Tuất

Ngày: Hoàng đạo

Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Định

Tiết khí: Xuân phân

Sao tốt: Nguyệt Đức Hợp, Địa Tài, Âm Đức, Mãn Đức Tinh, Tục Thế, Tam Hợp, Kim Đường

Sao xấu: Đại Hao, Hoả Tai, Nhân Cách

Hướng sát: Quỷ Sửu, hung ở Tây

Tuổi hợp với ngày: Mão, Hợi

Tuổi xung với ngày: Đinh Sửu, Ất Sửu

Tuổi xung với tháng: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Nên: Chuyển nhà, nhập trạch, kết hôn, khởi công, khai trương, đính hôn, sửa bếp, cầu phúc, dọn nhà, LỢP NHÀ, tạ thổ, trồng cây, khai thông đường nước

Không nên: Sửa nhà, động thổ, kê giường, xất hành, cất nóc, dựng cột

Ngày 31 tháng 3 năm 2018 Dương lịch, tức ngày 15 tháng 2 năm 2018 Âm lịch, ngày Nhâm Tuất tháng Ất Mão năm Mậu Tuất

Ngày: Hắc đạo

Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

Trực ngày: Nguy

Tiết khí: Xuân phân

Sao tốt: Minh Tinh, Hoạt Diệu, Lục Hợp

Sao xấu: Nguyệt Phá, Thiên Ôn, Nguyệt Hư, Nguyệt Sát, Quỷ Khốc, Ly Sào

Hướng sát: Bính Thìn, hung ở Bắc

Tuổi hợp với ngày: Dần, Ngọ

Tuổi xung với ngày: Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần, Bính Tuất

Tuổi xung với tháng: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Nên: Sửa nhà, kết hôn, khởi công, khai trương, động thổ, kê giường, xuất hành, đính hôn, cất nóc, sửa bếp, dọn nhà, LỢP NHÀ, dựng cột, trồng cây

Không nên: Chuyển nhà, nhập trạch, cầu phúc, đặt bát hương, sửa mái, khai thông đường nước

>> Xem thêm:

Gợi ý cách tự chọn ngày tốt hợp tuổi

  1. Chọn ngày Hoàng đạo
  2. Chọn ngày tốt không xung với tuổi của mình
  3. Chọn giờ Hoàng đạo không xung với tuổi của mình
  4. Chọn TRỰC ngày tốt phù hợp với công việc định tiến hành, không nên chọn các trực ngày xấu.
  5. Các trực tốt nhất gồm: Trực Khai, Trực Kiến, Trực Bình, Trực Mãn, Trực Thành, Trực Định…; không nên chọn trực TRỪ, trực NGUY, trực BẾ (trừ các công việc đắp đê, lấp hố, cống rãnh).
  6. Chọn những ngày có nhiều sao tốt (Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ân, Thiên Hỷ, …), tránh ngày có nhiều sao xấu
  7. Trong các ngày tốt để dỡ nhà thì thường không nên làm các công việc như: Chuyển nhà, sửa nhà, nhập trạch, khởi công, khai trương, động thổ, kê giường, dựng cửa, cất nóc, lợp mái, dựng cột, khai thông đường nước, ra ở riêng..
  8. Thảm khảo mẫu biệt thự vườn đẹp để tìm ý tưởng phù hợp với ngôi nhà của mình, sau đó gửi những câu hỏi tư vấn thiết kế, thi công miễn phí cho các chuyên gia uy tín là cách rút ngắn thời gian xây dựng, trang trí nhà cửa mà đem lại hiệu quả thẩm mỹ cao.