Những ngày tốt để KHỞI CÔNG tháng 6 năm 2017

239

Những ngày tốt để KHỞI CÔNG tháng 6 năm 2017. Sau khi động thổ, gia chủ cần làm lễ khởi công, tuyệt đối không được bỏ qua giai đoạn này, nếu không gia vận về sau sẽ gặp nhiều bất lợi.

1. Ngày 02/06/2017 tức ngày 8 tháng 5 Âm lịch, ngày Canh Thân tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 1)
Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 1)

2. Ngày 03/06/2017 tức ngày 9 tháng 5 Âm lịch, ngày Tân Dậu tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 2)
Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 2)

3. Ngày 08/06/2017 tức ngày 14 tháng 5 Âm lịch, ngày Bính Dần tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 3)
Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 3)

4. Ngày 11/06/2017 tức ngày 17 tháng 5 Âm lịch, ngày Kỷ Tị tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 4)
Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 4)

5. Ngày 12/06/2017 tức ngày 18 tháng 5 Âm lịch, ngày Canh Ngọ tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 5)
Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 5)

6. Ngày 13/06/2017 tức ngày 19 tháng 5 Âm lịch, ngày Tân Mùi tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 6)
Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 6)

7. Ngày 15/06/2017 tức ngày 21 tháng 5 Âm lịch, ngày Quý Dậu tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 7)
Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 7)

8. Ngày 16/06/2017 tức ngày 22 tháng 5 Âm lịch, ngày Giáp Tuất tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 8)
Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 8)

9. Ngày 20/06/2017 tức ngày 26 tháng 5 Âm lịch, ngày Mậu Dần tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 9)
Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 9)

10. Ngày 23 /06/2017 tức ngày 29 tháng 5 Âm lịch, ngày Tân Tị tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 10)
Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 10)

11. Ngày 24/06/2017 tức ngày 1 tháng 6 Âm lịch, ngày Nhâm Ngọ tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 11)
Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 11)

12. Ngày 27/06/2017 tức ngày 4 tháng 6 Âm lịch, ngày Ất Dậu tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 12)
Những ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017 (Ảnh 12)

13. Ngày 28/06/2017 tức ngày 5 tháng 6 Âm lịch, ngày Bính Tuất tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để khởi công trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 13)
Những ngày tốt để khởi công trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 13)

Có rất nhiều ngày tốt để khởi công tháng 6 năm 2017ở . Tuy nhiên, cho dù có nhiều ngày thì gia chủ cũng không thể tùy tiện chọn lựa. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn để chọn được ngày lành tháng tốt, hợp với tuổi của gia chủ, như vậy, việc xây dựng mới diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ phongthuynhaxinh.net

>Xem thêm: