Những ngày tốt để DỰNG CỘT trong tháng 4 năm 2017

207

Xem ngày tốt để dựng cột sau khi động thổ và hoàn thành thi công phần móng nhà cho các gia chủ có ý định làm việc này trong trong tháng 4 năm 2017 Dương lịch.

1. Ngày 02/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 6 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để dựng cột 6 tháng 3 năm 2017

2. Ngày 07/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 11 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để dựng cột 11 tháng 3 năm 2017

3. Ngày 08/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 12 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để dựng cột 12 tháng 3 năm 2017

4. Ngày 09/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 13 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để dựng cột 13 tháng 3 năm 2017

5. Ngày 12/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 16 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để dựng cột 16 tháng 3 năm 2017

6. Ngày 14/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 18 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để dựng cột 18 tháng 3 năm 2017

7. Ngày 15/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 19 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để dựng cột 19 tháng 3 năm 2017

8. Ngày 18/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 22 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để dựng cột 22 tháng 3 năm 2017

9. Ngày 19/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 23 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để dựng cột 23 tháng 3 năm 2017

10. Ngày 20/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 24 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để dựng cột 24 tháng 3 năm 2017

11. Ngày 24/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 28 tháng 3 Âm lịch

Ngày tốt để dựng cột 28 tháng 3 năm 2017

12. Ngày 26/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 1 tháng 4 Âm lịch

Ngày tốt để dựng cột 1 tháng 4 năm 2017

13. Ngày 28/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 3 tháng 4 Âm lịch

Ngày tốt để dựng cột 3 tháng 4 năm 2017

14. Ngày 30/04/2017 (Dương lịch) tức ngày 5 tháng 4 Âm lịch

Ngày tốt để dựng cột 5 tháng 4 năm 2017

Cột kèo chắc thì nhà mới vững, để quá trình dựng cột diễn ra nhanh và thuận lợi, gia chủ nên chuẩn bị sẵn vật liệu xây dựng và không quên xem ngày tốt để dựng cột trong tháng 4 năm 2017.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ phongthuynhaxinh.net