Những ngày tốt để DỰNG CỘT tháng 6 năm 2017

369

Ngày tốt để DỰNG CỘT tháng 6 năm 2017. Muốn nhà cửa vững chắc thì việc dựng cột làm kèo phải thi công thật cẩn thận. Để quá trình dựng cột diễn ra thuận lợi, gia chủ nên chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành.

Nội Dung

1. Ngày 01/06/2017 tức ngày 7 tháng 5 Âm lịch, ngày Kỷ Mùi tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 1)
Những ngày tốt để dựng cột tháng 6 năm 2017 (Ảnh 1)

2. Ngày 03/06/2017 tức ngày 9 tháng 5 Âm lịch, ngày Tân Dậu tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 2)
Những ngày tốt để dựng cột tháng 6 năm 2017 (Ảnh 2)

3. Ngày 07/06/2017 tức ngày 13 tháng 5 Âm lịch, ngày Ất Sửu tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 3)
Những ngày tốt để dựng cột tháng 6 năm 2017 (Ảnh 3)

4. Ngày 08/06/2017 tức ngày 14 tháng 5 Âm lịch, ngày Bính Dần tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 4)
Những ngày tốt để dựng cột tháng 6 năm 2017 (Ảnh 4)

5. Ngày 09/06/2017 tức ngày 15 tháng 5 Âm lịch, ngày Đinh Mão tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 5)
Những ngày tốt để dựng cột tháng 6 năm 2017 (Ảnh 5)

6. Ngày 10/06/2017 tức ngày 16 tháng 5 Âm lịch, ngày Mậu Thìn tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 6)
Những ngày tốt để dựng cột tháng 6 năm 2017 (Ảnh 6)

7. Ngày 14/06/2017 tức ngày 20 tháng 5 Âm lịch, ngày Nhâm Thân tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 7)
Những ngày tốt để dựng cột tháng 6 năm 2017 (Ảnh 7)

8. Ngày 15/06/2017 tức ngày 21 tháng 5 Âm lịch, ngày Quý Dậu tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 8)
Những ngày tốt để dựng cột tháng 6 năm 2017 (Ảnh 8)

9. Ngày 17/06/2017 tức ngày 23 tháng 5 Âm lịch, ngày Ất Hợi tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 9)
Những ngày tốt để dựng cột tháng 6 năm 2017 (Ảnh 9)

10. Ngày 19/06/2017 tức ngày 25 tháng 5 Âm lịch, ngày Đinh Sửu tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 10)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 10)

11. Ngày 20/06/2017 tức ngày 26 tháng 5 Âm lịch, ngày Mậu Dần tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 11)
Những ngày tốt để dựng cột tháng 6 năm 2017 (Ảnh 11)

12. Ngày 21/06/2017 tức ngày 27 tháng 5 Âm lịch, ngày Kỷ Mão tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 12)
Những ngày tốt để dựng cột tháng 6 năm 2017 (Ảnh 12)

13. Ngày 22/06/2017 tức ngày 28 tháng 5 Âm lịch, ngày Canh Thìn tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 13)
Những ngày tốt để dựng cột tháng 6 năm 2017 (Ảnh 13)

14. Ngày 25 /06/2017 tức ngày 2 tháng 6 Âm lịch, ngày Quý Mùi tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 14)
Những ngày tốt để dựng cột tháng 6 năm 2017 (Ảnh 14)

15. Ngày 28/06/2017 tức ngày 5 tháng 6 Âm lịch, ngày Bính Tuất tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 15)
Những ngày tốt để dựng cột tháng 6 năm 2017 (Ảnh 15)

16. Ngày 29/06/2017 tức ngày 6 tháng 6 Âm lịch, ngày Đinh Hợi tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 16)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 6 năm 2017 (Ảnh 16)

Trong tháng 6 năm 2017 có 16 ngày tốt để gia chủ có thể tiến hành dựng cột. Bên cạnh việc chọn ngày lành tháng tốt thì cũng nên chú trọng chất liệu thi công và gia chủ cần phải thường xuyên giám sát.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ phongthuynhaxinh.net

Xem thêm: Những ngày tốt để ĐỘNG THỔ tháng 6 năm 2017