Những ngày tốt để DỰNG CỘT tháng 5 năm 2017

363

Xem ngày tốt để DỰNG CỘT tháng 5 năm 2017. Cột có chắc thì nhà mới vững. Gia chủ nào chuẩn bị làm lễ dựng cột trong tháng này có thể tham khảo danh sách các ngày đẹp dưới đây.

Nội Dung

1. Ngày 01/05/2017 tức ngày 6 tháng 4 Âm lịch, ngày Mậu Tý tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 1)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 1)

2. Ngày 02/05/2017 tức ngày 7 tháng 4 Âm lịch, ngày Kỷ Sửu tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 2)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 2)

3. Ngày 10/05/2017 tức ngày 15 tháng 4 Âm lịch, ngày Đinh Dậu tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 3)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 3)

4. Ngày 11/05/2017 tức ngày 16 tháng 4 Âm lịch, ngày Mậu Tuất tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 4)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 4)

5. Ngày 13/05/2017 tức ngày 18 tháng 4 Âm lịch, ngày Canh Tý tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 5)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 5)

6. Ngày 14/05/2017 tức ngày 19 tháng 4 Âm lịch, ngày Tân Sửu tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 6)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 6)

7. Ngày 19/05/2017 tức ngày 24 tháng 4 Âm lịch, ngày Bính Ngọ tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 7)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 7)

8. Ngày 20/05/2017 tức ngày 25 tháng 4 Âm lịch, ngày Đinh Mùi tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 8)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 8)

9. Ngày 22/05/2017 tức ngày 27 tháng 4 Âm lịch, ngày Kỷ Dậu tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 9)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 9)

10. Ngày 23/05/2017 tức ngày 28 tháng 4 Âm lịch, ngày Canh Tuất tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 10)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 10)

11. Ngày 26/05/2017 tức ngày 1 tháng 5 Âm lịch, ngày Quý Sửu tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 11)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 11)

12. Ngày 27/05/2017 tức ngày 2 tháng 5 Âm lịch, ngày Giáp Dần tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 12)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 12)

13. Ngày 28/05/2017 tức ngày 3 tháng 5 Âm lịch, ngày Ất Mão tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 13)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 13)

14. Ngày 31/05/2017 tức ngày 6 tháng 5 Âm lịch, ngày Mậu Ngọ tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 14)
Những ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 (Ảnh 14)

Vậy là có tận 14 ngày tốt để dựng cột trong tháng 5 năm 2017. Gia chủ có thể thoải mái chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành lễ dựng cột mà không sợ bị bó buộc. Với nhiều ngày tốt như vậy, gia chủ cũng yên tâm dời ngày dựng cột sang ngày khác nếu hôm đó thời tiết không thuận lợi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ phongthuynhaxinh.net

>> Xem thêm: Những ngày tốt để ĐỘNG THỔ tháng 5 năm 2017