Những ngày tốt để động thổ trong tháng 4 năm 2017

192

Những ngày tốt để ĐỘNG THỔ trong tháng 4 năm 2017 Dương lịch, tức tháng 3 năm 2017 Âm lịch dành cho các gia chủ muốn tiến hành khởi công xây dựng nhà ở tháng này cho mọi sự hanh thông, gia chủ và nhà thầu bình an vô sự.

Động thổ là nghi thức quan trọng nhất trước khi bắt đầu khởi công một công trình

Các ngày tốt để tiến hành Động thổ trong tháng 4 năm 2017 Dương lịch bao gồm:

1 – Ngày 02/04/2017 Dương lịch, tức ngày 6 tháng 3 Âm lịch

Ngày 6 tháng 3 Âm lịch – Ngày Kỷ Mùi

– Tháng Giáp Thìn

– Năm Đinh Dậu

Ngày:  Hắc đạo
Giờ tốt:  Bính Dần (3h – 5h);

Đinh Mão (5h – 7h);

Kỷ Tị (9h – 11h);

Nhâm Thân (15h -17h);

Giáp Tuất (19h – 21h);

Ất Hợi (21h – 23h)

Trực ngày:  Định
Tiết khí:  Xuân Phân
Hướng sát:  Quý Sửu (hung ở Tây)
Xung ngày:  Đinh Sửu, Ất Sửu
Nên:  ĐỘNG THỔ, chuyển nhà,

dựng cột, cất nóc, sửa nhà

Không nên  Đặt giường, đóng giường, nhập trạch

2- Ngày 07/04/2017 Dương lịch, tức ngày 11 tháng 3 Âm lịch

Ngày 11 tháng 3 Âm lịch – Ngày Giáp Tý

– Tháng Giáp Thìn

– Năm Đinh Dậu

Ngày: Hắc đạo
Giờ tốt: Giáp Tý (23h – 1h);

Ất Sửu (1h – 3h);

Đinh Mão (5h – 7h);

Canh Ngọ (11h – 13h);

Nhâm Thân (15h -17h);

Quý Dậu (17h – 19h)

Trực ngày: Thành
Tiết khí: Thanh Minh
Hướng sát: Mậu Ngọ (hung ở Nam)
Xung ngày: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ,

Canh Dần, Canh Thân

Nên: ĐỘNG THỔ, chuyển nhà,

sửa nhà, khởi công,

xây nhà, dựng cột, trồng cây

Không nên Đặt giường, cất nóc,

đào ao, nhập trạch

3- Ngày 08/04/2017 Dương lịch, tức ngày 12 tháng 3 Âm lịch

Ngày 12 tháng 3 Âm lịch – Ngày Ất Sửu

– Tháng Giáp Thìn

– Năm Đinh Dậu

Ngày: Hắc đạo
Giờ tốt: Mậu Dần (3h – 5h);

Kỷ Mão (5h – 7h);

Tân Tị (9h – 11h);

Giáp Thân (15h – 17h);

Bính Tuất (19h -21h);

Đinh Hợi (21h – 23h)

Trực ngày: Thu
Tiết khí: Thanh Minh
Hướng sát: Kỷ Mùi (hung ở Đông)
Xung ngày: Kỷ Mùi, Quý Mùi,

Tân Mão, Tân Dậu

Nên: ĐỘNG THỔ, chuyển nhà,

dựng cột, cất nóc

Không nên Sửa nhà, xây nhà,

xây cầu, nhập trạch,

đào ao, khởi công

4- Ngày 14/04/2017 Dương lịch, tức ngày 18 tháng 3 Âm lịch

Ngày 18 tháng 3 Âm lịch – Ngày Tân Mùi

– Tháng Giáp Thìn

– Năm Đinh Dậu

Ngày: Hắc đạo
Giờ tốt: Canh Dần (3h – 5h);

Tân Mão (5h – 7h);

Quý Tị (9h – 11h);

Bính Thân (15h – 17h);

Mậu Tuất (19h -21h);

Kỷ Hợi (21h – 23h)

Trực ngày: Bình
Tiết khí: Thanh Minh
Hướng sát: Ất Sửu (hung ở Tây)
Xung ngày: Quý Sửu, Đinh Sửu,

Ất Dậu, Ất Mão

Nên: Sửa nhà, ĐỘNG THỔ,

chuyển nhà, dựng cột, cất nóc

Không nên Trồng cây, đào ao,

đặt giường, đóng giường,

nhập trạch, đắp bờ

5- Ngày 19/04/2017 Dương lịch, tức ngày 23 tháng 3 Âm lịch

Ngày 23 tháng 3 Âm lịch – Ngày Bính Tý

– Tháng Giáp Thìn

– Năm Đinh Dậu

Ngày: Hắc đạo
Giờ tốt: Mậu Tý (23h – 1h);

Kỷ Sửu (1h – 3h);

Tân Mão (5h – 7h);

Giáp Ngọ (11h – 13h);

Bính Thân (15h -17h);

Đinh Dậu (17h – 19h)

Trực ngày: Thành
Tiết khí: Thanh Minh
Hướng sát: Canh Ngọ (hung ở Nam)
Xung ngày: Canh Ngọ, Mậu Ngọ
Nên: Sửa nhà, ĐỘNG THỔ,

chuyển nhà, khởi công,

xây nhà, dựng cột, trồng cây

Không nên Đặt giường, cất nóc, nhập trạch

6- Ngày 20/04/2017 Dương lịch, tức ngày 24 tháng 3 Âm lịch

Ngày 24 tháng 3 Âm lịch – Ngày Đinh Sửu

– Tháng Giáp Thìn

– Năm Đinh Dậu

Ngày: Hắc Đạo
Giờ tốt: Nhâm Dần (3h – 5h);

Quý Mão (5h – 7h);

Ất Tị (9h – 11h);

Mậu Thân (15h – 17h);

Canh Tuất (19h – 21h);

Tân Hợi (21h – 23h)

Trực ngày: Thu
Tiết khí: Cốc Vũ
Hướng sát: Tân Mùi (hung ở Đông)
Xung ngày: Tân Mùi, Kỷ Mùi
Nên: ĐỘNG THỔ, đặt giường,

dọn nhà, dựng cột,

cất nóc, trồng cây

Không nên Xây dựng, chuyển nhà,

nhập trạch, đặt bát hương,

sửa nhà, xây cầu,

đắp bờ,

khai thông đường nước, khởi công

7- Ngày 27/04/2017 Dương lịch, tức ngày 2 tháng 4 Âm lịch

Ngày 2 tháng 4 Âm lịch – Ngày Giáp Thân

– Tháng Giáp Thìn

– Năm Đinh Dậu

Ngày: Hắc đạo
Giờ tốt: Giáp Tý (23h – 1h);

Ất Sửu (1h – 3h);

Mậu Thìn (7h – 9h);

Kỷ Tị (9h – 11h);

Tân Mùi (13h – 15h);

Giáp Tuất (19h – 21h)

Trực ngày: Định
Tiết khí: Cốc Vũ
Hướng sát: Mậu Dần (hung ở Nam)
Xung ngày: Mậu Dần, Bính Dần,

Canh Ngọ, Canh Tý

Nên: ĐỘNG THỔ, khởi công
Không nên Xây nhà, dựng cột,

cất nóc, sửa nhà,

xây cầu, đắp bờ,

đặt giường, chuyển nhà,

nhập trạch, đặt bát hương

Động thổ là việc quan trọng cần làm trước khi bắt tay vào quá trình xây dựng một căn nhà. Để quá trình này diễn ra suôn sẻ thì gia chủ cần chọn ngày tốt, giờ tốt để tiến hành. Trên đây là 7 ngày tốt để động thổ mà phongthuynhaxinh.net thống kê để quý vị tham khảo.

Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo các ngày tốt để cất nóc, dựng cột, khởi công, chuyển nhà, dỡ nhà, nhập trạch…tại mục “Ngày tốt” của phongthuynhaxinh.net.