Những ngày tốt để ĐỘNG THỔ tháng 7 năm 2017

413

Những ngày tốt để ĐỘNG THỔ tháng 7 năm 2017. Để quá trình động thổ diễn ra suôn sẻ, gia chủ nên chọn ngày tốt hợp với mệnh của mình, tránh những ngày xấu, tránh những phương vị hung sát. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nên nhờ người có kinh nghiệm để giúp mình hoàn thành công việc này.

1. Ngày 01/07/2017 tức ngày 8 tháng 6 Âm lịch, ngày Kỷ Sửu tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 1)
Những ngày tốt để Động Thổ tháng 7 năm 2017 (Ảnh 1)

2. Ngày 02/07/2017 tức ngày 9 tháng 6 Âm lịch, ngày Canh Dần tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 2)
Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 2)

3. Ngày 03/07/2017 tức ngày 10 tháng 6 Âm lịch, ngày Tân Mão tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 3)
Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 3)

4. Ngày 12/07/2017 tức ngày 19 tháng 6 Âm lịch, ngày Canh Tý tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 4)
Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 4)

5. Ngày 14/07/2017 tức ngày 21 tháng 6 Âm lịch, ngày Nhâm Dần tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 5)
Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 5)

6. Ngày 15/07/2017 tức ngày 22 tháng 6 Âm lịch, ngày Quý Mão tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 6)
Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 6)

7. Ngày 16/07/2017 tức ngày 23 tháng 6 Âm lịch, ngày Giáp Thìn tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 7)
Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 7)

8. Ngày 24/07/2017 tức ngày 2 tháng 6 Âm lịch, ngày Nhâm Tý tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 8)
Những ngày tốt để Động Thổ tháng 7 năm 2017 (Ảnh 8)

9. Ngày 26/07/2017 tức ngày 4 tháng 6 Âm lịch, ngày Giáp Dần tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 9)
Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 9)

10. Ngày 27/07/2017 tức ngày 5 tháng 6 Âm lịch, ngày Ất Mão tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 10)
Những ngày tốt để Động Thổ tháng 7 năm 2017 (Ảnh 10)

11. Ngày 28/07/2017 tức ngày 6 tháng 6 Âm lịch, ngày Bính Thìn tháng Đinh Mùi năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 11)
Những ngày tốt để Động Thổ trong tháng 7 năm 2017 (Ảnh 11)

Có tất cả 11 ngày tốt để động thổ trong tháng 7 năm 2017. Gia chủ nên xem ngày cẩn thận kỹ lượng, chọn ngày lành, tránh ngày dữ để tiến hành công việc, nếu không gia trạch sẽ gặp nhiều bất lợi.

>Xem thêm:

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ phongthuynhaxinh.net