Những ngày tốt để CHUYỂN NHÀ tháng 5 năm 2017

175

Xem ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 năm 2017. Cuộc sống bận rộn, mọi người thường tranh thủ thời gian rảnh để chuyển nhà. Tuy nhiên, nếu ngày tiến hành “xấu” thì gia chủ nên cân nhắc chọn ngày lành tháng tốt, chớ nên hấp tấp.

Nội Dung

1. Ngày 01/05/2017 tức ngày 6 tháng 4 Âm lịch, ngày Mậu Tý tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 1)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 1)

2. Ngày 03/05/2017 tức ngày 8 tháng 4 Âm lịch, ngày Canh Dần tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 2)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 2)

3. Ngày 09/05/2017 tức ngày 14 tháng 4 Âm lịch, ngày Bính Thân tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 3)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 3)

4. Ngày 10/05/2017 tức ngày 15 tháng 4 Âm lịch, ngày Đinh Dậu tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 4)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 4)

5. Ngày 13/05/2017 tức ngày 18 tháng 4 Âm lịch, ngày Canh Tý tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 5)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 5)

6. Ngày 14/05/2017 tức ngày 19 tháng 4 Âm lịch, ngày Tân Sửu tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 6)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 6)

7. Ngày 16/05/2017 tức ngày 21 tháng 4 Âm lịch, ngày Quý Mão tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 7)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 7)

8. Ngày 18/05/2017 tức ngày 23 tháng 4 Âm lịch, ngày Ất Tị tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 8)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 8)

9. Ngày 19/05/2017 tức ngày 24 tháng 4 Âm lịch, ngày Bính Ngọ tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 9)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 9)

10. Ngày 21/05/2017 tức ngày 26 tháng 4 Âm lịch, ngày Mậu Thân tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 10)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 10)

11. Ngày 22/05/2017 tức ngày 27 tháng 4 Âm lịch, ngày Kỷ Dậu tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 11)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 11)

12. Ngày 25/05/2017 tức ngày 30 tháng 4 Âm lịch, ngày Nhâm Tý tháng Ất Tị năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 12)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 12)

13. Ngày 27/05/2017 tức ngày 2 tháng 5 Âm lịch, ngày Giáp Dần tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 13)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 13)

14. Ngày 28/05/2017 tức ngày 3 tháng 5 Âm lịch, ngày Ất Mão tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 14)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 14)

15. Ngày 31/05/2017 tức ngày 6 tháng 5 Âm lịch, ngày Mậu Ngọ tháng Bính Ngọ năm Đinh Dậu

Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 15)
Những ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 (Ảnh 15)

Như vậy, có tất cả 15 ngày tốt để chuyển nhà tháng 5 năm 2017. Gia chủ nên lựa chọn ngày phù hợp, là thời gian rảnh nhưng cũng nên là ngày lành tháng tốt. Có như vậy, sau này, gia vận mới vạn sự hanh thông.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ phongthuynhaxinh.net

>> Xem thêm: